Projekty

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"
PO WER
"KOMPETENTNY NAUCZYCIEL I KREATYWNY UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU"
KOMPLEKSOWA PROFILAKTYKA WAD POSTAWY
BEZPIECZNE WAKACJE
PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
PROGRAM DLA SZKÓŁ

 


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”

europa i ja.jpg

Regulamin Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”

spis treści


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

z kulturą mi do twarzy.jpg

Regulamin Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy"

spis treści


PO WER

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Życie jest teatrem, teatr jest życiem”
Celem projektu jest współpraca ze szkołą z Hiszpanii, której efektem będzie przygotowanie krótkiego przedstawienia teatralnego opartego na opowieści terapeutycznej.
Dofinansowanie projektu z UE: 118 987,00 PLN

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła rozpoczyna pracę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020. Projekt o nazwie „Życie jest teatrem, teatr jest życiem” („Life is stage, stage is life”) o numerze 2019-2-PMU-2080 rozpoczyna się 01.09.2020 i potrwa do 28.02.2021. Skierowany jest on do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku.
Projekt zakłada sześciomiesięczną współpracę ze szkołą partnerską z Hiszpanii, podczas której odbędzie się jedna siedmiodniowa mobilność 20 uczniów naszej szkoły (realizacja mobilności będzie uzależniona od rozwoju pandemii). Głównym celem projektu będzie przygotowanie anglojęzycznego przedstawienia teatralnego opartego na opowieści terapeutycznej oraz filmu dokumentującego prace projektowe.
Osoby chętne do udziału w wyżej opisanym przedsięwzięciu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w sekretariacie szkoły oraz w linku PDF . Uzupełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11.09.2020r.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŻYCIE JEST TEATREM, TEATR JEST ŻYCIEM”

piekunowie projektu
Magdalena Banasiuk
Beata Białous-Oniśko
Monika Perkowska

Kartki świąteczne

Przed nadchodzącymi świętami uczestnicy naszego projektu wymienili się kartkami świątecznymi z rówieśnikami z Hiszpanii. Wesołych Świąt! Feliz Navidad!

Wizyta przygotowawcza w szkole partnerskiej

W dniach 4 – 6 maja 2021 roku, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu POWER „Życie jest teatrem, teatr jest życiem”, odbyła się wizyta przygotowawcza nauczycieli pracujących w naszej placówce.

Miała ona na celu dopracowanie szczegółów podjętych działań, zapoznanie z pedagogami pracującymi w katalońskiej szkole położonej w uroczej miejscowości Batea oraz zapewnienie warunków do przyjazdu młodzieży z naszej placówki. Trzy dni intensywnej pracy urozmaicone były krótkimi wycieczkami po przepięknej okolicy, słynącej z produkcji światowej sławy win i oliwy.

 

Zdjęcia z wizyty

Projekty koszulek

Uczestnicy naszego przedsięwzięcia wykazali się ogromną kreatywnością w projektowaniu koszulek. Oto kilka z nich.

Wyjazd do Hiszpanii 31.05-5.06.2021 - zdjęcia

 Przedstawienie "An Ugly Hand"

Poniżej zamieszczamy link do filmu z naszego przedstawienia. Przygotowaliśmy je w czasie trwania całego projektu, a efekt finałowy prezentowaliśmy podczas pobytu w szkole partnerskiej w Hiszpanii. Przedstawienie nie tylko "szlifuje" znajomość języka angielskiego, ale też porusza istotne dla każdego kwestie takie jak: tolerancja, szacunek, koleżeństwo czy osamotnienie. Życzymy miłych wrażeń podczas oglądania filmu!

https://drive.google.com/file/d/18OHs2DLO0TV1Y4hxwY4Q4Puxkyw0DRkz/view?usp=drive_web

spis treści


"KOMPETENTNY NAUCZYCIEL I KREATYWNY UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU"

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok a realizatorem Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Projekt skierowany jest 800 uczniów oraz 460 nauczycieli 10 placówek oświatowych woj. podlaskiego.
Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez 460 nauczycielek/nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez 800 uczennic/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:
- Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
- Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
- Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
- Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
- Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
- Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej


Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:
- Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
- Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
- Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
- Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
- E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
- Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
- Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
- Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


W ramach Projektu szkoły zostaną wyposażone w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: tablety, laptopy z pakietem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, radioodtwarzacze, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, dyktafony i szereg pomocy dydaktycznych.

spis treści


KOMPLEKSOWA PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

Projekt pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok” jest bezpłatny i skierowany do wszystkich uczniów klas I, IV i VI Szkoły Podstawowej.
Będzie polegał na następujących działaniach:
1. Edukacja zdrowotna uczniów klas I, IV i VI. Dziecko dowie się jak ważna jest prawidłowa postawa, prosty kręgosłup oraz odpowiednia ilość codziennego ruchu by wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się.
2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych na terenie szkoły przez specjalistę w zakresie wad postawy z ustaleniem dalszych metod leczenia przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
3. Przeprowadzenie zajęć dla zdiagnozowanych uczniów za pomocą specjalistycznych metod terapeutycznych/rehabilitacyjnych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.
Zarówno badania diagnostyczne jak i dalsze działania specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne są w dzisiejszych czasach bardzo ważnym czynnikiem tego projektu nie tylko z powodu licznych wad postawy, ale i braku bezpośredniego, szybkiego dostępu do specjalistów i rehabilitacji.

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:
1. Prosty kręgosłup + lepsze samopoczucie = ZDROWE DZIECKO
2. Bezpłatne badania diagnostyczne wraz z konsultacją specjalistyczną
3. Bezpłatne ćwiczenia korekcyjne na basenie
4. Wzrost aktywności ruchowej dzieci
5. Zmniejszenie ilości występowania wadliwych postaw u dzieci
6. Wzrost świadomości uczniów na temat wad postawy i wynikających z tego zagrożeń
7. Zwiększenie wiedzy, świadomości oraz umiejętności praktycznych rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy.

 Szczegóły projektu

spis treści


BEZPIECZNE WAKACJE

Okres wypoczynkowy to czas przygód, czas zabawy i relaksu. W beztrosce łatwo zapominamy o naszym bezpieczeństwie. Często ryzykujemy, myśląc, że wypadki nie dotyczą nas bezpośrednio. Niestety, dotyczą każdego. Z tego powodu nasza szkoła bierze udział w akcji „Bezpieczne wakacje 2016”. Akcja trwająca od 9 maja do 30 września 2016 roku adresowana jest do szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.

Więcej informacji na: https://www.bezpiecznewakacje.pl/

 spis treści


PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

realizowany w Szkole Podstawowej nr 8

WSTĘP

Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo dużym przeżyciem. Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Wiąże się to ze zmianą podstawowej formy aktywności i środowiska edukacyjnego, zmianą kolegów i przyjaciół, otoczenia, miejsca przebywania. To wszystko rodzi trudności adaptacyjne. Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku i dążymy do tego, aby jak najszybciej mały uczeń odnalazł się w nowym środowisku. Mamy świadomość, że Rodzice przeżywają troskę i niepokój o losy swoich dzieci, a niektórzy przyszli uczniowie obok ciekawości noszą w sobie lęk przed nowym, nieznanym życiem szkolnym. Zaplanowane działania mają przyczynić się do zachęcenia dzieci do szkoły, do nauki i pomóc odnaleźć się i zaadoptować w nowych warunkach.

CAŁY PROGRAM

spis treści


NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Założenia ogólne programu

 • program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym,
 • podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,
 • program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

"NIE PAL DZIECINO, PROSZĘ"

Konkurs literacki dla rodziców

W marcu 2018 roku podczas spotkań z rodzicami uczniów klas I-III ogłoszony został konkurs literacki, adresowany do rodziców uczniów. Czas na składanie prac upłynął 28 kwietnia 2018r.
Celami konkursu były:
1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.
2. Uwrażliwianie dzieci na szkodliwość palenia tytoniu- wyrażenie troski i miłości rodzicielskiej.
3. Rozwijanie inwencji twórczej rodziców poprzez działalność literacką.
4. Umocnienie współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej w relacjach rodzina- szkoła.

Komisja konkursowa w składzie; A. Żywolewska- nauczyciel biblioteki , K. Grodzka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, E. Burzyńska –pedagog , spośród złożonych prac nagrodziła dwa listy.
1. List p. Urszuli Glińskiej , mamy Krzysia z kl. I a
2. List p. Marty Niewińskiej , mamy Juliana z kl. I b
Wręczenie nagród nastąpi podczas Pikniku na Jesiennej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

List p. Urszuli Glińskiej

 

List p. Marty Niewińskiej

    

spis treści


PROGRAM DLA SZKÓŁ

OWOCE, WARZYWA I MLEKO W SZKOLE

JEST TO PROGRAM ZAINICJOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W CELU ZMNIEJSZENIA ZŁYCH ZWYCZAJÓW ŻYWIENIOWYCH WŚRÓD DZIECI. AKCJA GŁÓWNIE JEST UKIERUNKOWANA NA WZBOGACENIE CODZIENNEJ DIETY NASZYCH UCZNIÓW W SPOŻYCIE WIĘKSZEJ ILOŚCI OWOCÓW I WARZYW ORAZ PRODUKTÓW MLECZNYCH.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW

spis treści

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony