Egzamin ósmoklasisty

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
oraz
dostosowań warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony