Dyrekcja

DYREKTOR
mgr Mariola Toczydłowska
nauczyciel języka polskiego

WICEDYREKTOR
mgr Beata Rutkowska
pedagog

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony