Samorząd uczniowski

rada_su_2021.jpg

Rada SU
Weronika Barszczewska -Prezydent SU
Julia Śnieć - zastępca
Maksymilian Bach -skarbnik

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Samorząd jest organizacją uczniów dla uczniów. Jest organizacją demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli spośród kolegów i koleżanek, a opiekuna samorządu z grona pedagogicznego. Samorząd przygotowuje wiele imprez i konkursów. Co roku wychodzi z nowymi, ciekawymi propozycjami.  
Zapraszamy do współpracy!

Opiekun SU
Urszula Dziemian

Zebrania SU odbywają się w poniedziałki o 11.15 na sali gimnastycznej.


Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w akcji “Czysty Białystok”.

Celem tej akcji jest budowanie świadomości proekologicznej oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska

czysty1.JPG czysty2.JPG czysty3.JPG czysty4.JPG

.KAMPANIA WYBORCZA
DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.8
Drodzy uczniowie,  rozpoczynamy kampanię wyborczą, która trwa do 11.10.2021r

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony