RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 8. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151Białystok, Tel.:+48 85 675 08 62, sp8@um.bialystok.pl
• dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,
• dane będę przetwarzanie przez okres wymagany z realizacją konkretnego procesu
• dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
• dane do inspektora danych osobowych są następujące: tel. 791-650-517, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
• odbiorcą danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151Białystok, Tel.:+48 85 675 08 62, sp8@um.bialystok.plsp8@um.bialystok.pl oraz podmioty prawnie upoważnione do dostępu do danych
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
• dane podaję dobrowolnie
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
• w siedzibie szkoły jest zainstalowany system monitoringu działający całodobowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Administratorem danych osobowych w systemie monitorującym jest Szkoła Podstawowa nr 8. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151Białystok, Tel.:+48 85 675 08 62, sp8@um.bialystok.plsp8@um.bialystok.pl

Obszar kontroli monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren siedziby firmy. Więcej informacji uzyskać można w sekretariacie.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Robert Stańczyk
kontakt.itrs@gmail.com
tel. 791-650-517

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony