Patron

ŚWIĘTY KAZIMIERZ KRÓLEWICZ


1458-1484
W dniu 4 marca 2006r. Roku odbyła się uroczystość nadania szkoły imienia Świętego Kazimierza Królewicza i ucznia uczniów uczniów.
„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” (Jan Długosz)
Święty Kazimierza od najmłodszych lat cechowała niezwykła pobożność, roztropność i wrażliwość na ludzką biedę.
Święty Kazimierz przypomina nam, że ludzie możemy zjednać jedynie dobrocią, miłością, okazywaniem im szacunku a także prawością swego życia.


KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
3 października 1458 r.
Kazimierz Królewicz przychodzi na świat, zamku krakowskim, jako drugi syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
1467 r.
Kazimierz Królewicz spod wychowania matki pod ojcowską opiekę ojcowską. Rozpoczyna edukację, jak bracia, pod kierunkiem Jana Długosza. Wychowawcami królewiczów byli również Stanisław Szydłowiecki, słynny włoski humanista Kallimach, jak również św. Jan Kanty
1471r.
Kazimierz wyrusza na Węgry z zamiarem otrzymania korony . Wyprawa niestety kończy się niepowodzeniem. Jan Długosz towarzyszący Kazimierzowi nawał królewicza: „młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego rozumu, az racji zaproszenia na tron ​​węgierski zaznaczył, ze doradcy królewscy najusilniej przemawiali, aby raczej dla ojczyzny ziemi, niż go oddawać obcym.”
1478 r.
Udział Kazimierza Królewicza w sejmie w Piotrkowie
Litwini proszą o wyznaczenie wielkiego księcia dla Litwy, ale Kazimierz oczywiście obojętny na tę zmianę.
1479 r. -1481r.
Królewicz pobytwa z ojcem na Litwie chroniąc ziem wschodnich przed Moskwą.
1481 r.
Król powierza Kazimierzowi rządy w Koronie.
Królewicz został królewskim namiestnikiem w Radomiu. Wyróżniał się poczuciem sprawiedliwości i był szczególnie dbałym o bezpieczeństwo kraju.
1482 r.
Kazimierz uczestniczy w jubileuszowych uroczystościach stulecia Obrazu Jasnogórskiego
Uczestniczył we Mszy św. W odróżnieniu od rodziny królewskiej, stojąc na placu pośród ludu w zwykłym odzieniu pielgrzyma
1483 r.
Kazimierz Królewicz wyjeżdżają na Litwę
Zwolniony z opuszcza Radom i udaje się do Wilna. Zostaje mianowany przez króla podkanclerzem.
Czuje bliskość śmierci. Długo i często się modli. Przed Bożym Narodzeniem rodziny królewskiej udaje się do Grodna, gdzie w twierdzy spędzają święta królewicza.
4 marca 1484 r.
Kazimierz Królewicz umiera w opinii świętości
1518 r.
Brat Kazimierza Królewicza, król Zygmunt Stary, się do Rzymu z prośbą o kanonizację Kazimierza.
1521r.
Kult Św. Kazimierza został zatwierdzony w 1521 r. przez papieża Leona X. Jednak na skutek śmierci biskupa płockiego Erazma Ciołka dokumenty kanonizacyjne nie dokumentują do Polski
1604 r.
Uroczystości kanonizacyjne w Wilnie

Szkoła kultywuje pamięć patrona poprzez popularyzowanie życia i czynów, jak również kształtuje postawy wśród młodego pokolenia w cenie o wzorzec osobowy Św. Kazimierza Królewicza. Został również opracowany „Dekalog Szkoły Podstawowej nr 8 im. Południowy zachód. Kazimierza Królewicza według cnót Św. Kazimierza ”oraz tekst hymnu szkoły.


DEKALOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
WG CNÓT ŚW.KAZIMIERZA
Szanuj drugiego człowieka. Daj dobry przykład swojemu bliźniemu.
Czerpię bezwładności do dobrego życia ze źródeł wiary. (Kochaj Boga i bądź pobożny.)
Miej silną wolę i szlachetny charakter, bądź koleżeński, wrażliwy i pomagaj potrzebującym.
Pamiętaj o swojej Ojczyźnie, dbaj o jej bezpieczeństwo. Wszystkie sprawy załatwiaj w prawo o prawo do wolności, prawdy i sprawiedliwości.
Ucz się dużo, ćwicz swoją pamięć, wykorzystuj wykorzystanie zdolności wykorzystujących otrzymane od Boga. Bądź pracowity wesoły i chętnie bierz udział w zabawach i spotkaniach towarzyskich, które będą kształtować Twoja osobowość (na chwałę Bożą)
Staraj się nie wywyższać, bądź uprzejmy i dążenie do doskonałości.
Bądź prawdziwy i autentyczny w dawaniu dobrego świadectwa (przezwyciężaj wszystko pooddala Cię od nieba, panuj nad sobą, ufaj Bogu i Kościołowi.).
W życiu kieruj się zawsze miłością, nie pozwól by deptano prawo osoby ludzkiej.
Przestrzegaj zasad chrześcijańskiego humanizmu, który wyznaje prymat osoby nad marką, wartości duchowych nad materialnymi.
Myśl o innych dobrze, mów życzliwie, nie rób nikomu przykrości, żyj z każdym w zgodzie. Otwieraj się na chorych, biednych i cierpiących. Chętnie śpiesz z pomocą, radą i sercem


HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU

1. Choć żył tak dawno
Wciąż jest dla nas nas.
Nauczyć wiele może ciągle nas.

Ref .: Niech dziś Kazimierz święty
Nasz Królewicz, nas poprowadzi,
z dróg najlepsza , PROSTA
Aż do gwiazd.
Pięknego życia tajemnicę
Niechaj nam dzisiaj zdradzi
Za rękę niechaj weźmie nas.

2. Odpowiedzialność,
troska o Ojczyznę,
szlachetne serce
to jest jego znak.

Ref .: Niech dziś Kazimierz święty… ..

3. Ze swego szkoła
Dumna jest patrona
Orędownika
Ma na każdy czas.

Ref .: Niech dziś Kazimierz święty

 

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony