Podręczniki

W klasach I - VIII podręczniki i ćwiczenia zakupowane są z DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI MEN.
Rodzice zakupują jedynie podręczniki do nauki religii.
Informacje o formie zakupu podręczników w grupach przedszkolnych zostaną udzielone przez wychowawców poszczególnych grup na początku roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony