Podręczniki

Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
rok szkolny 2021/2022

W klasach I - VIII podręczniki i ćwiczenia zakupowane są z DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI MEN.
Rodzice zakupują jedynie podręczniki do nauki religii.
Informacje o formie zakupu podręczników w grupach przedszkolnych zostaną udzielone przez wychowawców poszczególnych grup na początku roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

15 - 151 Białystok, ul. Jesienna 8
tel: 85 675 08 62
fax: 85 675 57 35
e-mail: sp8@vp.pl

Powrót na początek strony