Historia szkoły

„Nikt nigdy nie napisał dobrej historii szkoły, gdyż należałoby ją rozpisać na tysiące uczniowskich wspomnień. Do tego trzeba dodać wspomnienia nauczycieli. A przecież to każdy z nas ma własne subiektywne, wspaniałe wspomnienia z lat dziecięcych…
Nasi najstarsi absolwenci weszli już w wiek dojrzały. Przychodzą i odchodzą kolejne pokolenia.”
Szkoła Podstawowa nr 8 została powołana we wrześniu roku 1948.W tym czasie mieściła się w dwóch odnowionych po zniszczeniach wojennych budynkach.

Kierownikiem szkoły została Józefa Wodzyńska. Urządzono kuchnię, skromną bibliotekę (ok.116 pozycji), kancelarię szkoły. Zorganizowano Szkolne Koło PCK, Koło Odbudowy Warszawy oraz Spółdzielnię Uczniowską

Już w czerwcu 1952 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku. W tym samym roku patronem szkoły został Ludwik Waryński. Nowy budynek przyjął pięciuset uczniów szkoły podstawowej oraz trzysta dziewcząt Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, które gościnnie korzystało z budynku szkolnego do 1957r.
Funkcję kierownika szkoły objęła p. Marta Rynkiewicz.

W 1999r. w związku z wprowadzoną reformą oświaty ośmioletnią szkoła podstawowa została przekształcona na 6 letniej podstawówkę i 3 letnie gimnazjum.
W roku 2001 budynek szkoły podzielony został między dwie szkoły.  Prawe skrzydło zajęła Szkoła Podstawowa nr 8, lewe  Publiczne Gimnazjum nr 1. Sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet pedagoga, księgowej i lekarski służyły obu szkołom.

W 2002r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia SP8.

W 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Św. Kazimierza Królewicza.
Każdego roku w dniu  4 marca obchodzimy Święto Szkoły połączone z dniem otwartym w naszej placówce.
 
W 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 8 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 utworzyły Zespół Szkół nr 3. Obie szkoły mają oddzielne wejścia. Wewnętrzny podział budynku zapewniał sprawne funkcjonowanie obu szkół.
 
W 2017 roku nasza szkoła wzbogaciła się o  nowoczesny kompleks sportowy - halę sportową i boiska.
 
W wyniku kolejnej reformy oświaty wygaszającej gimnazja i przekształcającej sześcioklasową szkołę podstawową w ośmioklasową , od 1 września 2017r. nasza szkoła funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza.
 


DYREKTORZY SZKOŁY:

1948 - 1951  p. JózefaWodzyńska
1951 -            p. TadeuszWolfrant
1951 - 1952  p. Stanisław Brzozowski
1952 - 1971  p. Marta Rynkiewicz
1971 - 1975  p. Kazimierz Kolosa
1975 - 1979  p. Leokadia Paszkowska
1979 - 1980  p. Jerzy Duniewicz
1980 - 1985  p. Józefa Bojaczuk
1985 - 1991  p. Stanisława Chacianowska
1991 - 2001  p. Anna Janina Wykowska
2001 - 2008  p .Anna Suchan
2008 - 2018  p. Jolanta Górska
2018 -            p. Mariola Toczydłowska

 

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony