Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII

Zebrania odbędą się dnia  07.09.2022 r. (środa) i 08.09.2022 r. (czwartek)

Przydział sal i godzin  na spotkania z wychowawcami

   
klasa I a – 07.09. 2022 r. (środa) - sala 43, godz. 17.00

klasa I b – 07.09. 2022 r. (środa) - sala 42, godz. 17.00

klasa I c – 07.09. 2022 r. (środa) - sala 44, godz. 17.00

klasa I d – 07.09. 2022 r. (środa) - sala 45, godz. 17.00

klasa II a - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 44, godz. 17.00

klasa II b – 08.09. 2022 r. (czwartek) -sala 42, godz. 17.00

klasa II c - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 43, godz.17.00

klasa II d - 07.09. 2022 r. (środa) – sala 32, godz. 17.00

klasa III a - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 32, godz. 17.00

klasa III b - 07.09. 2022 r. (środa) – sala 31, godz. 17.00    

klasa III c - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 31, godz. 17.00

klasa IV a - 07.09. 2022 r. (środa) – sala 38, godz.17.00

klasa IV b -07.09. 2022 r. (środa) – sala 50,  godz. 17.00

klasa IV c -07.09. 2022 r. (środa) – sala 48, godz. 17.00

klasa V a - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 26, godz. 17.00

klasa V b - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 25, godz. 17.30

klasa V c - 08.09. 2022 r. (czwartek) – sala 49, godz. 17.00

klasa VI a – 08.09. 2022 r. (czwartek) - sala 39, godz. 17.00

klasa VI b - 08.09. 2022 r. (czwartek)– sala 37, godz. 17.00

klasa VI c – 07.09. 2022 r. (środa) –  sala 26, godz. 17.00

klasa VII a- 08.09. 2022 r. (czwartek)-  sala 46, godz. 17.00

klasa VIII a- 08.09. 2022 r. (czwartek)-  sala 38, godz.17.00

klasa VIII b – 08.09. 2022 r. (czwartek)) -sala 35, godz. 17.00

klasa VIII c – 07.09. 2022 r. (środa) - sala 25, godz. 17.00

klasa VIII d -07.09. 2022 r. (środa) – sala 36, godz.17.00

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony