„Lato w mieście” – półkolonie w SP 8

Z nutką wzruszenia informujemy, że dobiegły końca półkolonie „Lato w mieście” organizowane w naszej szkole. W obu turnusach wzięło udział 50 dzieci ukraińskich i polskich. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy z Miastem Białystok i Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Celem półkolonii była integracja dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i dzieci polskich z białostockich szkół. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach: artystycznych, techniczno-edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych na terenie szkoły i poza nią. Program półkolonii obejmował również naukę języka polskiego.W ramach zaplanowanych działań zorganizowano dwie wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze – pierwsza do Parku Kulturowego Milewszczyzna i Ogrodu Terapeutycznego w Dzięciołówce z warsztatami interaktywnymi i druga do Wioski Indiańskiej w Supraślu połączonej ze spotkaniem z alpakami. Uczestnicy półkolonii wzięli również udział w warsztatach drukarskich w Muzeum Papiernictwa i Drukarstwa w Supraślu, warsztatach z robotyki „Uczymy się, bawimy i budujemy z klockami Lego”, zapoznali się z tajnikami gry w kręgle podczas wyjścia do Cosmic Bowling i obejrzeli jedną z najnowszych produkcji Disneya, film „Buzz Astral” w kinie Helios.

Zajęcia te wpłynęły na rozwój intelektualny i artystyczny uczestników, w znacznym stopniu rozbudziły nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzieci otworzyły się na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka.Nawiązały się nowe przyjaźnie i wykreowały piękne wspomnienia.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony