Harmonogram pracy w dniu 22 grudnia 2022r (czwartek)

W tym dniu odbywają się wigilijne spotkania klasowe (według poniżej umieszczonego grafiku) oraz wspólnie  z wychowawcą klasy biorą udział o godzinie 11:45 w Szkolnych Jasełkach na hali sportowej.

Obiady:
- klasy 4 – 5 w godz. 11: 30 – 11:45;
- klasy 6 – 8 w godz. 12:30 – 12:45;
- klas1-3 – według odrębnego grafiku.

Spotkania wigilijne z wychowawcami klas (w grafik wliczone zostały Jasełka oraz przerwa obiadowa):

Klasa

Sala

Godziny

1a

43

11:45 – 14:20

1b

42

11:45 – 14:20

1c

44

9:50 – 12:30

1d

45

9:50 – 12:30

2a

44

11:45 – 14:20

2b

42

9:50 – 12:30

2c

43

9:50 – 12:30

2d

32

11:45 – 14:20

3a

32

9:50 – 12:30

3b

31

11:45 – 14:20

3c

31

9:50 – 12:30

4a

38

9:50– 12:30

4b

50

9:50– 12:30

4c

48

9:50– 12:30

5a

26

9:50– 12:30

5b

25

9:50– 12:30

5c

49

9:50– 12:30

6a

39

11:45 – 14:20

6b

37

11:45 – 14:20

6c

26

11:45 – 14:20

7a

46

11:45 – 14:20

8a

38

11:45 – 14:20

8b

35

11:45 – 14:20

8c

25

11:45 – 14:20

8d

36

11:45 – 14:20

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony