Harmonogram pracy w dniu 14.10.2021r.

W Dniu Edukacji Narodowej nie ma zajęć dydaktycznych, obowiązują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z wychowawcami i w świetlicy szkolnej. Nauczyciele niemający wychowawstwa pełnią dyżury w świetlicy szkolnej według odrębnego grafiku.
Tematem zajęć z wychowawcą klasy jest „Eko Szkoła”.

O godz. 11.30 na hali sportowej odbędzie się zaprzysiężenie Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, w którym wezmą udział gospodarze klas 4 – 8, Prezydent SU wybrany w wyborach tegorocznych oraz dotychczasowy Prezydent SU.
W tym dniu odbędzie o godz. 13.00 na hali sportowej się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

W tym dniu klasy I – VIII nie mają obiadów.
Grupy przedszkolne pracują bez zmian według grafików, prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Żywienie w grupach przedszkolnych pozostaje w tym dniu bez zmian.

Harmonogram zajęć z wychowawcą:
1a  - 12.30 – 14.30       2a- 8.00 – 10.00        3a - 12.30 – 14.30
1b–12.15 - 14.15         2b –8.00 – 10.00        3b –12.30 – 14.30
1c– 12.30 – 14.30        2c –10.30 -12.30        3c –9.15 – 11.15
1d- 12.15 – 14.15                            

4a-10.00 – 12.00    5a -10.30 – 12.30      6a -11.00 – 13.00
4b -9.30 – 11.30    5b– 9.00 – 11.00    
4c -9.15 – 11.15     5c– 11.15 – 13.15                    
                                        
7a - 10.00 – 12.00     8a -9.30 – 11.30
7b - 9.00 – 11.00       8b - 10.30 – 12.30
7c - 10.15 – 12.15      8c – 9.15 – 11.15
7d - 10.45 – 12.45

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony